برگزاری نشست هماهنگی برگزاری دوره های تکمیلی توانمندسازی دانش آموزان مستعد


به دنبال اتمام دوره‌ی مقدماتی مستعدان حوزه هوش های کلامی، هنری و فضایی، به منظور هماهنگی برگزاری دوره‌ی تکمیلی هدایت دانش‌اموزان مستعد منتخب برنامه‌ی ملی شهاب، به همت این مجمع جلسه‌ای در حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی با حضور مدیرعامل مجمع، رییس حوزه هنری، معاونان ایشان، مدرسان دوره و تنی چند از اعضا مجمع برگزار شد.
در این نشست ابتدا دوره‌ی مقدماتی برگزار شده ارزیابی و سپس شرایط برگزاری دوره‌ی تکمیلی با توجه به شرایط کرونایی بررسی شد.


شایان ذکر است از ۱۰۶ دانش اموز مستعد تحت هدایت توانمندسازی در سه حوزه‌ی هوش های کلامی، هنری و فضایی، تعداد ۵۸ نفر به دوره‌ی تکمیلی راه یافتند. مقررشد که دوره تکمیلی به صورت پروژه محور بوده به طوری که فارغ التحصیلان آن در نهایت بتوانند در یک ‌رویداد مرتبط با استعداد خود شرکت کنند. اضافه بر این، منتخبین دوره تکمیلی توسط حوزه هنری به انجمن های هنری مرتبط معرفی خواهند شد.