کمیته حامیان فناوری مجمع خیران نخبه پرور فارس آغاز به کار کرد


در راستای تکمیل چرخه نوآوری و نوارزش آفرینی و به منظور حمایت از ایده پردازان، نوآوران و جوانان خلاق، کمیته حامیان فناوری مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس، پارک علم و فناوری فارس، دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی شیراز ، صنعتی شیراز و تنی چند از خیران نیک اندیش آغاز به کار نمود.

 
در این کمیته راهکارهای لازم جهت استفاده از پتانسیل خیران نیک اندیش به منظور توجه بیشتر به جوانان خلاق و گروه های استارت آپی بررسی خواهد شد.
در آینده نزدیک شرایط بهره مندی متقاضیان، از تسهیلات این کمیته اطلاع رسانی خواهد شد.