اجرای دوره پسا دکتری امید با پیگیری های مجمع خيران نخبه پرور فارس آغاز شد


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با اقدامات این مجمع و با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس، اجرای دوره پسا دکتری امید آغاز شد.
این برنامه که یک فعالیت مشترک بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دانشگاه های شیراز، علوم پزشکی شیراز و صنعتی شیراز می باشد، در سال جاری از 43 نفر که با ارائه طرح‌های کاربردی که مستقیماً در راستای حل و فصل مشکلات کشور باشند، در قالب یک دوره یکساله حمایت خواهد شد. نحوه و شرایط استفاده از این تسهیلات به زودی در سایت مجمع اعلام می گردد.

شایان ذکر است که 15 طرح از مجموع 43 طرح در این برنامه، به طور مشترک توسط صندوق و مجمع حمایت خواهند شد و مابقی توسط صندوق و دانشگاه ها حمایت می شوند.