تقدیر از نفرات شرکت کننده در فراخوان جایزه دکتر ایمانیه 


پس از بررسی پرونده متقاضیان دریافت جایزه علمی دکتر محمدهادی ایمانیه در حوزه سلامت عمومی (MD-MPH) در کارگروه مربوطه، با توجه به معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده، هیچ یک از شرکت‌کنندگان امتیاز لازم برای دریافت جایزه را کسب ننمودند؛ اما با تصویب کارگروه و موافقت مدیرعامل مجمع، از 3 نفر از شرکت کنندگان در فراخوان جایزه که بیشترین امتیاز را کسب نموده بودند، در روز پنجشنبه مورخ 12 تیر ماه 99 با حضور آقای دکتر ایمانیه و مدیر عامل مجمع تقدیر به عمل آمد.


در این جلسه ضمن معرفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی خانم‌ها دکترمریم هادی برحق طلب، دکترنگین رحمانی و دکتر بنفشه شکیبا جهرمی، از شرکت ایشان در فراخوان جایزه تقدیر شد و دکتر ایمانیه در سخنانی ابراز امیدواری نمودند، دانشجویان رشته‌های پزشکی علاوه بر تقویت پایه های علمی و عملی خود، در راستای حل مشکلات حوزه سلامت عمومی جامعه کارهای پژوهشی اثر گذاری انجام دهند و هدف از تعریف جایزه در این حوزه " نیز تشویق دانشجویان در این مسیر می باشد.