اهدای یک سفید چادر توسط یک زوج هیئت علمی دانشگاه شیراز


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در پی درخواست تهیه سفید چادر برای تشکیل کلاس های درس دانش آموزان عشایر استان فارس، یک زوج نیک اندیش از اعضای هیئت علمی بخش ریاضی دانشگاه شیراز، مبلغ 50 میلیون ریال جهت خرید یک باب چادر به مجمع اهدا نمودند.