اهدای مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال توسط دکتر فریدون مهبودی به مجمع خیران نخبه پرور فارس


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس آقای دکتر فریدون مهبودی از بنیان گذاران شرکت دانش بنیان سیناژن، عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران و فعال در زمینه بیوتکنولوژی، مبلغ 195 میلیون تومان در راستای اهداف و فعالیت های مجمع، اهدا نمودند.

مبلغ اهدایی ایشان در زمینه تعریف جایزه علمی در زمینه بیوتکنولوژی برای اهدا به فعالین این حوزه، تأمین 20 فقره چادر سفید برای عشایر غیور استان پهناور فارس و تحقق سایر اهداف مجمع اختصاص خواهد یافت.